Καθαρισμός σπιτιού. Ανάλυση εργασιών

Οι παρακάτω εργασίες είναι οι βασικές που ακολουθούνται στον καθαρισμό σπιτιού μετά από ανακαίνιση ή πριν από μετακόμιση.

Καθαρισμός εξωτερικών χώρων

 •      Πλύσιμο των παντζουριών και των πλαισίων τους και στέγνωμά τους με πανί μικροΐνας.
 •      Αφαίρεση σιλικόνης από τα πλαίσια των παραθύρων.
 •      Πλύσιμο των πλαισίων των παραθύρων και στέγνωμα με πανί μικροΐνας.
 •      Αφαίρεση σιλικόνης και ρύπων (τσιμέντα, στόκοι, μπογιές) από τα τζάμια με ειδική ξύστρα τζαμιών. 
 •      Καθαρισμός με σετ τζαμιών (γουνάκι – τραβηχτήρι)  των υαλοπινάκων.
 •      Καθαρισμός των μπαλκονιών με χρήση πιεστικού μηχανήματος.
 •      Καθαρισμός των τεντών, των εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών και των κάγκελων, με πιεστικό μηχάνημα.
 •      Καθαρισμός των εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων και των πριζών των μπαλκονιών.

Καθαρισμός χώρου κουζίνας

 •      Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα των ντουλαπιών κουζίνας.
 •      Πλύσιμο όλων των επιφανειών των ντουλαπιών κουζίνας (εσωτερικά – εξωτερικά) αλλά και του πάγκου εργασίας με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού, το οποίο δεν επηρεάζει τις ξύλινες επιφάνειες.
 •      Στέγνωμα όλων των επιφανειών με πανί μικροΐνας.
 •      Καθαρισμός του ψυγείου εσωτερικά και εξωτερικά με υγρό αφαίρεσης οσμών.
 •      Καθαρισμός του φούρνου εσωτερικά με ειδικό χημικό υγρό (λιποδιαλύτης).
 •      Καθαρισμός των πλακιδίων της κουζίνας με απολυμαντικό υγρό και στέγνωμα με πανί μικροΐνας.

Καθαρισμός ντουλαπών

 •      Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα των ντουλαπών.
 •      Πλύσιμο όλων των επιφανειών των ντουλαπών (εσωτερικά – εξωτερικά) με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού, το οποίο δεν επηρεάζει τις ξύλινες επιφάνειες.
 •      Αφαίρεση σιλικόνης και ρύπων (τσιμέντα, στόκοι, μπογιές) με ειδική ξύστρα επιφανειών. 
 •      Στέγνωμα όλων των επιφανειών με πανί μικροΐνας.

Καθαρισμός τοίχων και ελεύθερων επιφανειών

 •      Στεγνό καθάρισμα των τοίχων με ειδική πανέτα (pad) μικροΐνας.
 •      Σε περίπτωση που χρειάζονται οι τοίχοι πλύσιμο, τότε η διαδικασία γίνεται με εμποτισμένη την πανέτα (pad) μικροΐνας με ειδικό υγρό καθαρισμού.
 •      Καθαρισμός με πανί μικροΐνας εμποτισμένο με απολυμαντικό υγρό των ελεύθερων επιφανειών (πρίζες, κλιματιστικά, ψηλά σημεία, τζάκι, φωτιστικά, πόρτες,, κάσες πορτών κτλ). 

Καθαρισμός ξύλινων δαπέδων

 •      Σκούπισμα με επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα των δαπέδων και των σοβατεπιών για την αφαίρεση της σκόνης.
 •      Αφαίρεση ρύπων (τσιμέντα, στόκοι, μπογιές) από τα ξύλινα δάπεδα με ειδική ξύστρα δαπέδων. 
 •      Καθαρισμός των ξύλινων σοβατεπιών, με ειδικό καθαριστικό μη αλκαλικό, με χρήση πανιού μικροΐνας.
 •      Σφουγγάρισμα των ξύλινων δαπέδων, με ειδικό καθαριστικό μη αλκαλικό, με χρήση επαγγελματικής σφουγγαρίστρας μικροΐνας.

Καθαρισμός κεραμικών δαπέδων (πλακάκια)

 •      Σκούπισμα με επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα των δαπέδων και των σοβατεπιών για την αφαίρεση της σκόνης.
 •      Αφαίρεση ρύπων (τσιμέντα, στόκοι, μπογιές, αρμόστοκοι) από τα κεραμικά δάπεδα και τα σοβατεπιά με ειδική ξύστρα δαπέδων. 
 •      Εάν οι ρύποι είναι πολλοί και ισχυροί τότε χρησιμοποιείται ειδική επαγγελματική περιστροφική μηχανή με ειδικές τσόχες που δεν χαράζουν το δάπεδο και χρήση ισχυρού μη όξινου καθαριστικού αφαίρεσης ισχυρών ρύπων.
 •      Καθαρισμός των σοβατεπιών, με ειδικό καθαριστικό μη αλκαλικό, με χρήση πανιού μικροΐνας.
 •      Σφουγγάρισμα των κεραμικών δαπέδων, με ειδικό καθαριστικό μη αλκαλικό, με χρήση επαγγελματικής σφουγγαρίστρας μικροΐνας.

Καθαρισμός χώρων υγιεινής

 •      Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα με χρήση απολυμαντικού υγρού.
 •      Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες).
 •      Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα πλακάκια με χρήση απολυμαντικού υγρού.
 •      Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 •      Αφαίρεση ρύπων (τσιμέντα, στόκοι, μπογιές, αρμόστοκοι) από τα κεραμικά δάπεδα με ειδική ξύστρα δαπέδων. 
 •      Εάν οι ρύποι είναι πολλοί και ισχυροί τότε χρησιμοποιείται ειδική επαγγελματική περιστροφική μηχανή με ειδικές τσόχες που δεν χαράζουν το δάπεδο και χρήση ισχυρού μη όξινου καθαριστικού αφαίρεσης ισχυρών ρύπων.
 •      Σφουγγάρισμα του δαπέδου με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.