Καθαρισμός Κουζίνας Εστιατορίου στην Γλυφάδα

Καθαρισμός χώρων κρύας και ζεστής κουζίνας

  • Καθαρισμός των δαπέδων με χρήση περιστροφικής μηχανής. Σε σημεία που δεν μπορεί η περιστροφική μηχανή να μπει (κάτω από τους πάγκους), θα γίνει χειροκίνητος καθαρισμός με τσόχες και pad. 
  • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
  • Καθαρισμός των γωνιών των δαπέδων.
  • Καθαρισμός των τοίχων με πλακάκια.
  • Καθαρισμός των πάγκων εργασίας.
  • Καθαρισμός της φούσκας της ζεστής κουζίνας με λιποδιαλύτες. 
  • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από πόρτες και διαχωριστικά τζάμια και διακόπτες φωτιστικών. 
  • Καθαρισμός επιφανειών και τοίχων από σημάδια & στίγματα.