Καθαρισμός σπιτιού στην Γλυφάδα μετά από ανακαίνιση

Ο καθαρισμός του σπιτιού στην Γλυφάδα μετά από ανακαίνιση περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Καθαρισμός Χώρων Σπιτιού

Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
Πλύσιμο με περιστροφική μηχανή όλων των κεραμικών δαπέδων (πλακάκια) στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με περιστροφική μηχανή για απομάκρυνση στιγμάτων τσιμέντων και στόκων.
Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού.
Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών (βιβλιοθήκες, τζάκι, ράφια, πρίζες, φωτιστικά κτλ).
Καθαρισμός όλων των ντουλαπών – γκαρνταρόμπας εσωτερικά, με απολυμαντικό υγρό αλλά και όλων των επιφανειών τους εξωτερικά.
Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες (ξύλινες μεταλλικές κτλ).
Καθαρισμός τοίχων από σημάδια & στίγματα.
Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
Καθαρισμός των υαλοπινάκων, των πλαισίων τους, των παντζουριών αλλά και των σιτών μέσα έξω.

Καθαρισμός Χώρου Κουζίνας

Γενικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας μέσα και έξω με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού.
Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και γενικός καθαρισμός όλων των επιφανειών.

Καθαρισμός Χώρων Υγιεινής

Καθαρισμός από στίγματα τσιμέντων και στόκων των κεραμικών πλακιδίων, με χρήση ειδικών υγρών καθαρισμού.
Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες).
Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια.
Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.