Καθαρισμοί Γραφείων & Επαγγελματικών Χώρων

Με την καθημερινή εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού µας και τη συνεχή επένδυση της Tersus Facility Services σε εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και υλικών καθαρισμού, επιτυγχάνουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα στους καθαρισμούς γραφείων & επαγγελματικών χώρων, όσο μικροί ή μεγάλοι είναι αυτοί. Βασική µας προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενου στις ανάγκες και απαιτήσεις των έργων.

Επιπλέον, σε κάθε έργο, ένας έμπειρος συνεργάτης µας αναλαμβάνει την ευθύνη των επικοινωνιών και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, πραγματοποιώντας συνεχείς εποπτικούς ελέγχους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ποιότητα των εργασιών µας µε βάση τη μοναδικότητα των αναγκών σας.

Η Tersus Facility Services αναλαμβάνει:

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα μηχανολογικού εξοπλισμού για τον επαγγελματικό καθαρισμό όλων των επιφανειών όπως:

  • Μηχανές Πλύσης – Στέγνωσης Δαπέδων: για καθημερινή συντήρηση των δαπέδων
  • Περιστροφικές Μηχανές: για βαθύ καθαρισμό δαπέδων
  • Πιεστικά Μηχανήματα: για αφαίρεση δύσκολων ρύπων από επιφάνειες με χρήση υψηλής πίεσης νερού.
  • Spray Extractions: Μηχανές πλύσης – απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με ψεκασμό ειδικού απορρυπαντικού υγρού κατάλληλο για υφασμάτινες επιφάνειες και απόπλυση αυτών με χρήση ισχυρής αναρρόφησης.