Έργα Πρασίνου

Η Tersus Facility Services αναλαμβάνει εργασίες κατασκευών και συντηρήσεων κήπων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Προσφέρουμε υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων πρασίνου µε βάση τις χρηστικές σας ανάγκες, δημιουργώντας µία μοναδική αισθητική ταυτότητα.