Τακτικός καθαρισμός ιατρείου στην Ηλιούπολη

Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό του ιατρείου, και περιλαμβάνει τους εξής χώρους: 
- Χώροι γραφείων και εξεταστηρίων
- Χώροι υγιεινής
- Κλιμακοστάσιο και Εξωτερικός χώρος
Αναλυτικά:

Χώροι Γραφείων και εξεταστηρίων

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Ξεσκόνισμα, καθαρισμός και απολύμανση (με ειδικό εξυγιαντικό υγρό) όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού γραφειακού εξοπλισμού.
 • Ξεσκόνισμα, καθαρισμός και απολύμανση (με ειδικό εξυγιαντικό υγρό) ελεύθερων επιφανειών βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, ραφιών.
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από πόρτες και διαχωριστικά τζάμια και διακόπτες φωτιστικών. 
 • Καθαρισμός επιφανειών και τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Ξεσκόνισμα μηχανημάτων.
 • Ξεσκόνισμα των πλαισίων των παραθύρων.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
 • Καθαρισμός των μπαλκονιών.
 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων και των παραθύρων μία φορά τον μήνα ή όποτε χρειάζεται. 

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων, (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνα χεριών) τα οποία θα τα διαθέτετε εσείς.

Κλιμακοστάσιο και εξωτερικός χώρος

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των κουπαστών του κλιμακοστασίου.
 • Καθαρισμός και γυάλισμα των επιφανειών inox του ανελκυστήρα.
 • Καθαρισμός των καθρεπτών του ανελκθυστήρα.
 • Σκούπισμα του εξωτερικού χώρου της εισόδου.
 • Καθαρισμός της πόρτας της εισόδου.