Είδη Κουζίνας

Υγρά καθαρισμού πιάτων, απορρυπαντικά καθαρισμού πλυντηρίων πιάτων, χαρτιά κουζίνας, χειροπετσέτες, πανιά Wettex και μικροΐνας, σφουγγαράκια πιάτων, σάκοι απορριμμάτων.