Προϊόντα

Για την ολοκληρωµένη υποστήριξη της επιχείρησής σας η Tersus Facility Services σας καλύπτει πλήρως µε µία µεγάλη γκάµα αναλώσιµων ειδών ανάλογα µε τις ανάγκες σας.