Ποιοι Είμαστε

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της Tersus Facility Services και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, εξασφαλίζουν ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους. Με σεβασμό και συνέπεια προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας µε γνώμονα την οικονομία, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Η συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, εξασφαλίζει την βελτίωση της αποδοτικότητάς αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας, προστατεύοντας την υπεραξία των εγκαταστάσεων σας.

Με τις στρατηγικές συνεργασίες µας µε προμηθευτές και κατασκευαστές στους τομείς των προϊόντων καθαρισμού και της διαχείρισης απορριμμάτων, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής σας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).