Καθημερινός καθαρισμός εστιατορίου στην Βουλιαγμένη

Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό των τουαλετών του εστιατορίου αλλά και των υπολοίπων υποστηρικτικών χώρων. 
Αναλυτικά:

Χώροι Υγιεινής

  • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
  • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
  • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
  • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
  • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.
  • Αναπλήρωση αναλωσίμων, (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνα χεριών) τα οποία θα τα διαθέτετε εσείς.

Υαλοπίνακες 

  • Καθαρισμός των υαλοπινάκων και των πλαισίων τους εσωτερικά και εξωτερικά (δύο φορές τον μήνα).

Υποστηρικτικοί χώροι

  • Καθημερινός καθαρισμός υποστηρικτικών χώρων (τουαλέτες προσωπικού, meeting rooms, γραφεία, αποδυτήρια κτλ)