Καθημερινός Καθαρισμός Διαγνωστικού Κέντρου στην Γλυφάδα

Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό του συνόλου του διαγνωστικού κέντρου, και των τριών (3) ορόφων και θα περιλαμβάνουν τους εξής χώρους: 

- Καθαρισμός χώρων γραφείων και εξεταστηρίων

- Καθαρισμός χώρων υγιεινής

- Καθαρισμός κλιμακοστασίου και εξωτερικού χώρου

Αναλυτικά:

Χώροι Γραφείων και εξεταστηρίων

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Ξεσκόνισμα, καθαρισμός και απολύμανση (με ειδικό εξυγιαντικό υγρό) όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού γραφειακού εξοπλισμού.
 • Ξεσκόνισμα, καθαρισμός και απολύμανση (με ειδικό εξυγιαντικό υγρό) ελεύθερων επιφανειών βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, ραφιών.
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από πόρτες και διαχωριστικά τζάμια και διακόπτες φωτιστικών. 
 • Καθαρισμός επιφανειών και τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Ξεσκόνισμα μηχανημάτων.
 • Ξεσκόνισμα των πλαισίων των παραθύρων.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων, (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνα χεριών).

Κλιμακοστάσιο και εξωτερικός χώρος

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των κουπαστών του κλιμακοστασίου.
 • Καθαρισμός και γυάλισμα των επιφανειών inox του ανελκυστήρα.
 • Καθαρισμός των καθρεπτών του ανελκυστήρα.
 • Σκούπισμα του εξωτερικού χώρου της εισόδου.
 • Καθαρισμός της πόρτας της εισόδου. 

Περιοδικές εργασίες καθαρισμού

 • Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά μετά των πλαισίων τους (όπου υπάρχει πρόσβαση). Μηνιαίως.
 • Σχολαστικός καθαρισμός των διαχωριστικών τζαμιών. Μηνιαίως.