Καθημερινός καθαρισμός γραφείων τεχνικής εταιρείας στην Ηλιούπολη

Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό του συνόλου των γραφείων τεχνικής εταιρείας στην Ηλιούπολη

Χώροι Γραφείων

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού γραφειακού εξοπλισμού (σε ελεύθερες επιφάνειες).
 • Ξεσκόνισμα ελεύθερων επιφανειών βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, ραφιών.
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από πόρτες και διαχωριστικά τζάμια και διακόπτες φωτιστικών. 
 • Καθαρισμός επιφανειών και τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Ξεσκόνισμα των κουπαστών και των αλουμινένιων πλαισίων των τζαμιών. 
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων, (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνα χεριών) τα οποία θα τα διαθέτετε εσείς.

Χώρος Κουζίνας

 • Πλύσιμο και τακτοποίηση των σερβίτσιων και σκευών. Τοποθέτησή τους στα ντουλάπια.
 • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και καθαρισμός επιφανειών από σημάδια και στίγματα.
 • Κένωση της σακούλας των κάδων απορριμμάτων και αντικατάστασή της με νέα σακούλα.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων (χαρτιά κουζίνας, ρολό κουζίνας και σαπούνι πιάτων) τα οποία θα τα διαθέτετε εσείς. 

Κλιμακοστάσιο

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των κουπαστών.
 • Καθαρισμός των ασανσέρ μέσα έξω (καθρέπτες, inox, πόρτες, πλαίσια, δάπεδα)
 • Καθαρισμός της εισόδου.
 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων της εισόδου από δακτυλιές.

Τζάμια

 • Καθαρισμός των τζαμιών εσωτερικά και εξωτερικά μετά των πλαισίων τους για τα γραφεία και το κλιμακοστάσιο (μία φορά τον μήνα).