Καθημερινός Καθαρισμός γραφείων στο Μοσχάτο

Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό του συνόλου των γραφείων. 
Αναλυτικά:

Χώροι Γραφείων

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Ξεσκόνισμα, καθαρισμός και απολύμανση (με ειδικό εξυγιαντικό υγρό) όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού γραφειακού εξοπλισμού (σε ελεύθερες επιφάνειες).
 • Ξεσκόνισμα, καθαρισμός και απολύμανση (με ειδικό εξυγιαντικό υγρό) ελεύθερων επιφανειών βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, ραφιών.
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από πόρτες και διαχωριστικά τζάμια και διακόπτες φωτιστικών. 
 • Καθαρισμός επιφανειών και τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Ξεσκόνισμα των κουπαστών και των αλουμινένιων πλαισίων των τζαμιών. 
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
  Καθαρισμός μπαλκονιών. 

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων, (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνα χεριών) τα οποία θα τα διαθέτετε εσείς.

Χώρος Κουζίνας

 • Πλύσιμο των ακάθαρτων σκευών.
 • Καθαρισμός ψυγείων και ντουλαπιών.
 • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και καθαρισμός επιφανειών από σημάδια και στίγματα.
 • Κένωση της σακούλας των κάδων απορριμμάτων και αντικατάστασή της με νέα σακούλα.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων (χαρτιά κουζίνας, ρολό κουζίνας και σαπούνι πιάτων) τα οποία θα τα διαθέτετε εσείς. 

Κλιμακοστάσια  και ασανσέρ

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των κουπαστών

Πεζοδρόμιο

 • Σκούπισμα και καθαρισμός με νερό όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

Υαλοπίνακες 

 • Kαθαρισμός των υαλοπινάκων μέσα και έξω καθώς και τα πλαίσια τους. (Μία φορά τον μήνα)