Καθαρισμός Φαρμακείου στην Γλυφάδα

Ο καθαρισμός του φαρμακείου στην Γλυφάδα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες

Καθαρισμός Χώρων Φαρμακείου

 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των χώρων της πώλησης.
 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων της εισόδου του καταστήματος από δαχτυλιές.
 • Άδειασμα & καθαρισμός των καλαθιών απορριμμάτων που βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Σκούπισμα εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων.
 • Συγκέντρωση και αποκομιδή σκουπιδιών σε ειδικούς σάκους και μεταφορά των απορριμμάτων σε χώρους που θα μας υποδείξετε.
 • Πλύσιμο εξωτερικών και εσωτερικών υαλοπινάκων της πρόσοψης της τζαμαρίας της πρόσοψης.

Καθαρισμός Χώρων αποθήκης και βοηθητικών χώρων

 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των αποθηκών και των υπόλοιπων βοηθητικών χώρων.
 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των χώρων των γραφείων.
 • Ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, τραπεζιών, πορτών, παραθύρων.
 • Καθαρισμός και μάζεμα των ποτηριών και των πιάτων από τα κουζινάκια.

Καθαρισμός Χώρων Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες).
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια.
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων, (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνια, αποσμητικά χώρου) κ.λ.π.