Καθαρισμός Υποστηρικτικών χώρων Εστιατορίου στην Βουλιαγμένη

  • Καθαρισμός των δαπέδων με χρήση περιστροφικής μηχανής. Σε σημεία που δεν μπορεί η περιστροφική μηχανή να μπει (κάτω από τους πάγκους), θα γίνει χειροκίνητος καθαρισμός με τσόχες και pad. 
  • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
  • Καθαρισμός των γωνιών των δαπέδων.
  • Καθαρισμός των τοίχων με πλακάκια.
  • Καθαρισμός των πάγκων εργασίας.
  • Καθαρισμός επιφανειών και τοίχων από σημάδια & στίγματα.