Καθαρισμός τζαμιών με χρήση σκαλωσιάς

Καθαρισμός τζαμιών

  • Καθαρισμός των υαλοπινάκων και των πλαισίων τους μέσα έξω, με χρήση σκαλωσιάς. Τα καθαριστικά υγρά είναι ειδικά αφαλατικά που αφαιρούν τους δύσκολους ρύπους από περιστέρια αλλά και άλατα.
  • Καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας και αφαίρεση των ρύπων από τα περιττώματα περιστεριών.