Καθαρισμός τζαμιών κτηρίου με χρήση γερανού και αναβατορίου

O καθαρισμός υαλοπινάκων και etalbond κτηρίου με χρήση γερανού και αναβατορίου περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Καθαρισμός των υαλοπινάκων και των etalbond της πρόσοψης του κτηρίου με χρήση γερανοφόρου οχήματος.
  • Καθαρισμός των υαλοπινάκων και των etalbond του πίσω μέρους του κτηρίου, με χρήση αναβατορίου από την ταράτσα.
  • Καθαρισμός των υαλοπινάκων του κλιμακοστασίου.
  • Καθαρισμός των υαλοπινάκων της εισόδου.
  • Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων του κτηρίου στο ισόγειο αλλά και των τζαμένιων στεγάστρων του ισογείου.