Καθαρισμός τζαμιών κτηρίου με χρήση απιονισμένου νερού στο Ελληνικό

Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό των υαλοπινάκων εξωτερικά μέχρι ύψους 9μ και των 2 θυρών με τα μεταλλικά κάγκελα και περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες: 

Καθαρισμός υαλοπινάκων

  • Καθαρισμός των υαλοπινάκων εξωτερικά, καθώς και τα πλαίσια τους, στον 1ο όροφο περιμετρικά της πρόσοψης και στις δύο πλάγιες μεριές.
  • Για τους υαλοπίνακες της σκάλας (κοινόχρηστοι) θα χρησιμοποιηθεί μηχάνημα με απιονισμένο νερό και ειδικά κοντάρια μέχρι ύψους 9 μέτρων. 
  • Για τις δύο θύρες θα χρησιμοποιηθεί μηχάνημα με απιονισμένο νερό και ειδικά κοντάρια για να πλυθούν όσο μπορούν τα τζάμια τους αλλά και τα μεταλλικά κάγκελα. Με χρήση σκάλας θα χρησιμοποιηθεί πανί τζαμιών για αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων.