Καθαρισμός στούντιο τηλεόρασης στον Γέρακα

Ο καθαρισμός του στούντιο τηλεόρασης στον Γέρακα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
  • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού.
  • Ξεσκόνισμα ελεύθερων επιφανειών.
  • Καθαρισμός επιφανειών και τοίχων από σημάδια & στίγματα.
  • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
  • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.