Καθαρισμός στούντιο ηχογράφησης στην Καλλιθέα

Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό του συνόλου του στούντιο ηχογράφησησ και περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες: 

Χώρος Στούντιο

 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός ελεύθερων επιφανειών βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, ραφιών.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των γυάλινων πορτών και των διαχωρηστικών.
 • Καθαρισμός του μπιλιάρδου με ουδέτερο καθαριστικό.
 • Καθαρισμός των σοβατεπιών. 

Χώρος Κουζίνας

 • Καθαρισμός των ντουλαπιών κουζίνας εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και καθαρισμός επιφανειών από σημάδια και στίγματα.

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.

Καθαρισμός τζαμιών 

 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων μετά των πλαισίων τους εσωτερικά και εξωτερικά με χρήση ειδικών αφαλατικών υγρών.