Καθαρισμός σπιτιού πριν από μετακόμιση στην Αγία Παρασκευή

Ο καθαρισμός του σπιτιού πριν από μετακόμιση στην Αγία Παρασκευή περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Καθαρισμός Χώρων Σπιτιού

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών (βιβλιοθήκες, τζάκι, ράφια, πρίζες, φωτιστικά κτλ).
 • Καθαρισμός όλων των ντουλαπών – γκαρνταρόμπας εσωτερικά, με απολυμαντικό υγρό αλλά και όλων των επιφανειών τους εξωτερικά.
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες (ξύλινες μεταλλικές κτλ).
 • Πλύσιμο των τοίχων με ειδικό καθαριστικό.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων, των πλαισίων τους, των παντζουριών αλλά και των σιτών μέσα έξω.
 • Καθαρισμός των μπαλκονιών με ειδικά υγρά καθαρισμού για απομάκρυνση σκληρών ρύπων.

Καθαρισμός Χώρου Κουζίνας

 • Γενικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας μέσα και έξω με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού.
 • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και γενικός καθαρισμός όλων των επιφανειών.
 • Καθαρισμός του ψυγείου και της ηλεκτρικής κουζίνας εσωτερικά και εξωτερικά με ειδικά υγρά καθαρισμού.

Καθαρισμός Χώρων Υγιεινής

 • Καθαρισμός από στίγματα τσιμέντων και στόκων των κεραμικών πλακιδίων, με χρήση ειδικών υγρών καθαρισμού.
 • Καθαρισμός των αρμών των κεραμικών πλακιδίων από μούχλα, με χρήση ειδικών υγρών καθαρισμού.
 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες).
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια.
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.