Καθαρισμός σπιτιού από πυρκαγιά στο Παλαιό Φάληρο

Ο καθαρισμός του σπιτιού μετά από πυρκαγιά στο Παλαιό Φάληρο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Καθαρισμός Σπιτιού από πυρκαγιά

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Πλύσιμο και ξεσκόνισμα όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού για απομάκρυνση στάχτης και υπολειμμάτων καπνού.
 • Πλύσιμο και ξεσκόνισμα όλων των ελεύθερων επιφανειών (βιβλιοθήκες, τζάκι, ράφια, πρίζες, φωτιστικά κτλ) για απομάκρυνση στάχτης και υπολειμμάτων καπνού.
 • Απομάκρυνση όλων των ρούχων και καθαρισμός όλων των ντουλαπών εσωτερικά, με απολυμαντικό υγρό αλλά και όλων των επιφανειών τους εξωτερικά.
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες (ξύλινες μεταλλικές κτλ).
 • Καθαρισμός τοίχων και πλύσιμο αυτών με ειδικά αντικαπνικά χημικά για την αφαίρεση μαυρίλας της φωτιάς, καπνού και σταχτών.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων, των πλαισίων τους, των παντζουριών αλλά και των σιτών μέσα έξω.

Καθαρισμός Χώρου Κουζίνας

 • Αφαίρεση όλων των σκευών και σερβίτσιων από τα ντουλάπια της κουζίνας και πλύσιμο αυτών.
 • Πλύσιμο των ντουλαπιών κουζίνας με ειδικά αντικαπνικά χημικά και αφαίρεση μαυρίλας της φωτιάς, καπνού και σταχτών.
 • Γενικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας μέσα και έξω με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού.
 • Καθαρισμός των πλακιδίων της κουζίνας με ειδικά αντικαπνικά χημικά και αφαίρεση μαυρίλας της φωτιάς, καπνού και σταχτών.
 • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και γενικός καθαρισμός όλων των επιφανειών.

Καθαρισμός Χώρων Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες).
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια.
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.