Καθαρισμός οικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης (AIRBNB) μετά από ανακαίνιση στο κέντρο της Αθήνας

Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό των οικιών και περιλαμβάνουν: 

  • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
  • Όπου χρειαστηκε χρήση περιστροφικής μηχανής στα δάπεδα για την αφαίρεση δύσκολων ρύπων.
  • Αφαίρεση της σκόνης από τα σοβατεπιά. 
  • Καθαρισμός των πορτών και των κασών. 
  • Γενικός καθαρισμός ντουλαπών των υπνοδωματίων μέσα και έξω με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού.
  • Καθαρισμός όλων των μπαλκονιών. 
  • Καθαρισμός των υαλοπινάκων, των πλαισίων τους αλλά και των σιτών μέσα έξω.
  • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών (πρίζες κτλ)
  • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
  • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες.
  • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
  • Καθαρισμός των υαλοπινάκων, των πλαισίων τους, των παντζουριών αλλά και των σιτών μέσα έξω.


Χώρος Κουζίνας

  • Γενικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας μέσα και έξω με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού. 
  • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και γενικός καθαρισμός όλων των επιφανειών.


Χώροι Υγιεινής

  • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
  • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
  • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
  • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
  • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.