Καθαρισμός ξύλινου δαπέδου ΝΤΕΚ

Ο καθαρισμός των εξωτερικών χώρων σπιτιού περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: