Καθαρισμός κουζίνας εστιατορίου στην Γλυφάδα

Ο καθαρισμός της κουζίνας του εστιατορίου στην Γλυφάδα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Καθαρισμός κουζίνας

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Πλύσιμο με περιστροφική μηχανή όλων των δαπέδων και αφαίρεση λαδιών και λοιπών ρύπων.
 • Πλύσιμο της φούσκας της κουζίνας από λάδια και λοιπούς ρύπους.
 • Πλύσιμο όλων των συσκευών και σκευών της κουζίνας (φριτέζες, ψυγεία, σχάρες κτλ) από λάδια, λύπη κτλ.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών (βιβλιοθήκες, ράφια, πρίζες, φωτιστικά κτλ).
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες (ξύλινες μεταλλικές κτλ).
 • Καθαρισμός τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων, των πλαισίων τους, των παντζουριών αλλά και των σιτών μέσα έξω.

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες).
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια.
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.