Καθαρισμός γραφείων στον Άγιο Δημήτριο

Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό του συνόλου των γραφείων, και θα περιλαμβάνουν τους εξής χώρους: 

 • Χώροι γραφείων
 • Χώροι υγιεινής
 • Χώροι κουζίνας
 • Κλιμακοστάσιο και Εξωτερικός χώρος
  Αναλυτικά:

Χώροι Γραφείων

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Ξεσκόνισμα, καθαρισμός και απολύμανση (με ειδικό εξυγιαντικό υγρό) όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού γραφειακού εξοπλισμού (ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ).
 • Ξεσκόνισμα, καθαρισμός και απολύμανση (με ειδικό εξυγιαντικό υγρό) ελεύθερων επιφανειών βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, ραφιών.
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από πόρτες και διαχωριστικά τζάμια και διακόπτες φωτιστικών. 
 • Καθαρισμός επιφανειών και τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Ξεσκόνισμα των πλαισίων των παραθύρων.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
 • Καθαρισμός των διαχωριστικών των γραφείων, υαλοπινάκων και των παραθύρων μία φορά τον μήνα. 

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων, (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνα χεριών) τα οποία θα τα διαθέτετε εσείς.

Χώρος Κουζίνας

 • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και καθαρισμός επιφανειών από σημάδια και στίγματα.
 • Κένωση της σακούλας των κάδων απορριμμάτων και αντικατάστασή της με νέα σακούλα.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων (χαρτιά κουζίνας, ρολό κουζίνας και σαπούνι πιάτων) τα οποία θα τα διαθέτετε εσείς. 

Κλιμακοστάσιο και εξωτερικός χώρος

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των κουπαστών του κλιμακοστασίου.
 • Καθάρισμα του εξωτερικού χώρου των μπαλκονιών