Καθαρισμός απολύμανση μοκέτας γραφείου

Καθαρισμός - πλύσιμο μοκέτας με χρήση μηχανών.

Ποιο συγκεκριμένα η διαδικασία περιέχει δύο στάδια.

Πρώτο στάδιο: Πλύσιμο της μοκέτας με χρήση πολύστροφης μηχανής και ειδικού απορρυπαντικού - απολυμαντικού.

Δευτέρο στάδιο: Ξέβγαλμα του απορρυπαντικού με χρήση μηχανής απόπλυσης - αναρρόφησης.