Καθαρισμός αποθήκης στο Μοσχάτο

Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό του συνόλου της αποθήκης στο Μοσχάτο και περιλαμβάνουν τα εξής:

Χώροι Αποθήκης

  • Σκούπισμα και καθαρισμός των δαπέδων, με χρήση μηχανής πλύσεως στεγνώσεως.
  • Καθαρισμός του εξωτερικού χώρου με χρήση πιεστικού μηχανήματος.
  • Καθαρισμός των πάνελ στους τοίχους με χρήση pad μικροΐνας.
  • Καθαρισμός της κεντρικής εισόδου και της γκαραζόπορτας.

Χώροι Υγιεινής

  • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
  • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες).
  • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια.
  • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
  • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.