Καθαρισμός αποθήκης με μηχανή Πλύσης Στέγνωσης Δαπέδων

Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό του συνόλου της αποθήκης αλλά και των γραφείων.
Αναλυτικά:

Χώροι Αποθήκης

 • Σκούπισμα με ισχυρές μηχανές αναρρόφησης για την αφαίρεση της σκόνης σε ελεύθερα δάπεδα.
 • Καθαρισμός των ελεύθερων δαπέδων, με χρήση μηχανής πλύσεως στεγνώσεως.
 • Καθαρισμός της ράμπας εισόδου με χρήση πιεστικού μηχανήματος.

Χώροι Γραφείων

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού γραφειακού εξοπλισμού (σε ελεύθερες επιφάνειες).
 • Καθαρισμός πορτών, διαχωριστικών τζαμιών και διακοπτών φωτιστικών.
 • Καθαρισμός επιφανειών και τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των τζαμιών και των πλαισίων τους.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες).
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια.
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.

Μηχανή Πλύσης Στέγνωσης Δαπέδων