Γενικός καθαρισμός κτήματος δεξιώσεων

Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό του κτήματος εκδηλώσεων και περιλαμβάνουν τους εξής χώρους: 
Τουαλέτες, αποδυτήρια, εξωτερικό σαλόνι, μπαρ, εκκλησάκι, κουζίνα, σουίτα, αποθήκες, γραφεία, υαλοπίνακες, εξωτερικοί χώροι.

Χώρος Μπαρ

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Γενικός καθαρισμός ντουλαπιών μέσα και έξω με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού. 
 • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και γενικός καθαρισμός όλων των επιφανειών.
 • Τοποθέτηση όλων των σερβίτσιων και σκευών στην θέση τους.
 • Καθαρισμός των ψυγείων εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Καθαρισμός των ξύλινων τοίχων και νταβανιού με ειδική πανέτα μικροΐνας.

Χώροι εξωτερικού σαλονιού

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των ξύλινων τοίχων και νταβανιού με ειδική πανέτα μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των επίπλων (καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες)
 • Καθαρισμός των ρολών με χρήση πιεστικού μηχανήματος εξωτερικά και με πανέτα μικροΐνας εσωτερικά. 
 • Καθαρισμός και ξεσκόνισμα των φωτιστικών και της τηλεόρασης. 

Εξωτερικοί χώροι

 • Πλύσιμο με πιεστικό μηχάνημα όλου του εξωτερικού χώρου του κτήματος καθώς και της εισόδου.

Χώροι γραφείων

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού γραφειακού εξοπλισμού.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών (βιβλιοθήκες, ράφια, πρίζες, φωτιστικά κτλ)
 • Ξεσκόνισμα όλων των υφασμάτινων επιφανειών (καναπέδες, καρέκλες κτλ).
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες (ξύλινες μεταλλικές κτλ) . 
 • Καθαρισμός τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.

Υαλοπίνακες και παντζούρια

 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων, των πλαισίων τους, των παντζουριών αλλά και των σιτών μέσα έξω, με χρήση πιεστικού μηχανήματος και αφαλατικών υγρών. 

Χώρος Κουζίνας

 • Γενικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας μέσα και έξω με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού. 
 • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και γενικός καθαρισμός όλων των επιφανειών.
 • Τοποθέτηση όλων των σερβίτσιων και σκευών στην θέση τους.
 • Καθαρισμός των ψυγείων εσωτερικά και εξωτερικά.

Χώροι Υγιεινής (τουαλέτες και αποδυτήρια)

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.

Σουίτα

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Γενικός καθαρισμός ντουλαπιών μέσα και έξω με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού. 
 • Καθαρισμός των επίπλων (καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες, κρεβάτι)
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών (βιβλιοθήκες, ράφια, πρίζες, φωτιστικά κτλ)
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες (ξύλινες μεταλλικές κτλ) . 
 • Καθαρισμός τοίχων από σημάδια & στίγματα.

Εκκλησάκι

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των επίπλων (καρέκλες, τραπεζάκια)
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών (εικόνες, ράφια, πρίζες, φωτιστικά, εξοπλισμός εκκλησιαστικός κτλ)
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες (ξύλινες μεταλλικές κτλ). 
 • Καθαρισμός τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Καθαρισμός της τζαμένιας εισόδου. 

Χώρος αποθηκών

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών (βιβλιοθήκες, ράφια, πρίζες, φωτιστικά κτλ)
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες (ξύλινες μεταλλικές κτλ) . 
 • Καθαρισμός τοίχων από σημάδια & στίγματα.