Γενικός καθαρισμός γραφείων στην Γλυφάδα μετά από ανακαίνιση

Ο καθαρισμός των γραφείων στην Γλυφάδα μετά από ανακαίνιση περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Καθαρισμός γραφείων

 • Μηχανικός καθαρισμός όλων των δαπέδων με χρήση περιστροφικής μηχανής για αφαίρεση στιγμάτων τσιμέντων και στόκων.
 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Πλύσιμο με πιεστικό μηχάνημα όλου του εξωτερικού χώρου του μπαλκονιού.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των επιφανειών, αντικειμένων, επίπλων, καθώς και του λοιπού γραφειακού εξοπλισμού.
 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών (βιβλιοθήκες ράφια, πρίζες, φωτιστικά κτλ).
 • Ξεσκόνισμα εξωτερικά σωμάτων θέρμανσης και κλιματιστικών.
 • Αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων από διάφορες επιφάνειες (ξύλινες μεταλλικές κτλ).
 • Καθαρισμός τοίχων από σημάδια & στίγματα.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων, των πλαισίων τους, μέσα έξω.
 • Καθαρισμός των γυάλινων διαχωριστικών των γραφείων.

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρισμός από στίγματα τσιμέντων και στόκων των κεραμικών πλακιδίων, με χρήση ειδικών υγρών καθαρισμού και περιστροφικής μηχανής.
 • Καθαρισμός και απολύμανση στα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυάλισμα με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες).
 • Καθαρισμός και γυάλισμα των πλακιδίων με απολυμαντικό υγρό.
 • Καθαρισμός των καθρεπτών.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.

Καθαρισμός Χώρου Κουζίνας

 • Γενικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας μέσα και έξω με χρήση απολυμαντικού καθαριστικού.
 • Καθαρισμός του πάγκου εργασίας και καθαρισμός επιφανειών από σημάδια και στίγματα με χρήση απολυμαντικού υγρού.