Βιολογικός καθαρισμός καναπέ

Βιολογικός καθαρισμός καναπέ με χρήση μηχανής Spay Extraction.
Πρόκειται για μηχανές πλύσης – απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με ψεκασμό ειδικού απορρυπαντικού υγρού κατάλληλο για υφασμάτινες επιφάνειες και απόπλυση αυτών με χρήση ισχυρής αναρρόφησης.
Αφαιρεί όλη την βρωμιά και την σκόνη τις υφασμάτινες επιφάνειες.