Αρχικός καθαρισμός νεόδμητου κτηρίου

Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό του συνόλου του κτηρίου και περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες: 

Κλιμακοστάσιο

 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των κάγκελων και κουπαστών.
 • Καθαρισμός πινακίδων, πυροσβεστήρων, μπριζών κτλ.
 • Καθαρισμός και γυάλισμα των επιφανειών inox, εσωτερικά και εξωτερικά των ασανσέρ.
 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων των ασανσέρ.

Ελεύθεροι χώροι (γραφείων)

 • Ξεσκόνισμα και καθαρισμός ελεύθερων επιφανειών βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, ραφιών.
 • Κένωση των κάδων απορριμμάτων & αντικατάσταση με νέα σακούλα.
 • Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και αποκομιδή αυτών σε ενδεδειγμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
 • Σκούπισμα & σφουγγάρισμα των δαπέδων, με σφουγγαρίστρες μικροΐνας.
 • Καθαρισμός των γυάλινων πορτών της εισόδου.

Χώροι Κουζίνας

 • Καθαρισμός των ντουλαπιών κουζίνας εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Τακτοποίηση του πάγκου εργασίας και καθαρισμός επιφανειών από σημάδια και στίγματα.

Χώροι Υγιεινής

 • Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα είδη υγιεινής μέσα, έξω καθώς και το κάλυμμα.
 • Γυαλίζονται με ειδικά απορρυπαντικά τα μεταλλικά μέρη (βρύσες, διακόπτες). 
 • Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πλακάκια. 
 • Καθαρίζονται οι καθρέπτες.
 • Σκούπισμα του δαπέδου και σφουγγάρισμα με νερό που περιέχει ειδικό απολυμαντικό υγρό.
 • Αναπλήρωση αναλωσίμων, (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνια, αποσμητικά χώρου) κ.λ.π. τα οποία θα διατίθενται από εσάς.

Χώροι υπογείων παρκινγκ

 • Γενικός καθαρισμός του υπόγειου παρκινγκ (μηχανικός καθαρισμός των δαπέδων, ξεσκόνισμα των σωληνώσεων).

Εξωτερικοί χώροι

 • Πλύσιμο με πιεστικό μηχάνημα των δαπέδων όλων των εξωτερικών χώρων.

Υαλοπίνακες 

 • Καθαρισμός των υαλοπινάκων μετά των πλαισίων του εσωτερικά και εξωτερικά.