Αποψίλωση και Καθαρισμός κήπου στην Γλυφάδα

  • Αποψίλωση και κοπή χόρτων με χρήση χορτοκοπτικών μηχανημάτων.
  • Αποκομιδή των απορριμμάτων που προκύπτουν.
  • Κλάδεμα των δέντρων.
  • Αποκομιδή κλαδιών.