Απεντόμωση σε γραφεία στην Γλυφάδα

Η καταπολέμηση των ανεπιθύμητων εντόμων πραγματοποιείται κυρίως, όπου αυτό κρίνεται ασφαλές με τον εξωτερικό περιμετρικό ψεκασμό των χώρων που επιθυμούμε να προστατέψουμε, εστιάζοντας κυρίως στα σημεία όπου οι πληθυσμοί των εντόμων έχουν την τάση να αναπαράγονται. Ο ψεκασμός πραγματοποιείται με σκευάσματα πρωτότυπα, άοσμα με άμεση και υπολειμματική δράση. Επιπλέον έχουν τέτοια σύσταση λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας παρασκευής τους, που δεν λερώνουν τις επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή.
Επιπλέον ειδικά για την αντιμετώπιση της κατσαρίδας γίνεται χρήση ετοιμόχρηστου δολώματος σε μορφή gel σε σημεία όπου δεν είναι δυνατόν να τα προσεγγίσει οποιοδήποτε υγρό μέσο καταπολέμησης, όπως καλωδιώσεις στο κάτω μέρος των πατωμάτων, στο πίσω μέρος των μηχανημάτων κτλ. Επιπλέον τοποθετούνται ειδικές παγίδες ανίχνευσης με κολλητική επιφάνεια.