Απεντόμωση, Μυοκτονία, Καταπολέμηση Κουνουπιών σε κτήριο στο Ελληνικό

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

Η καταπολέμηση των ανεπιθύμητων εντόμων πραγματοποιείται κυρίως, όπου αυτό κρίνεται ασφαλές με τον εξωτερικό περιμετρικό ψεκασμό των χώρων που επιθυμούμε να προστατέψουμε, εστιάζοντας κυρίως στα σημεία όπου οι πληθυσμοί των εντόμων έχουν την τάση να αναπαράγονται. Ο ψεκασμός πραγματοποιείται με σκευάσματα πρωτότυπα, άοσμα με άμεση και υπολειμματική δράση. Επιπλέον έχουν τέτοια σύσταση λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας παρασκευής τους, που δεν λερώνουν τις επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή.
Επιπλέον ειδικά για την αντιμετώπιση της κατσαρίδας γίνεται χρήση ετοιμόχρηστου δολώματος σε μορφή gel σε σημεία όπου δεν είναι δυνατόν να τα προσεγγίσει οποιοδήποτε υγρό μέσο καταπολέμησης, όπως καλωδιώσεις στο κάτω μέρος των πατωμάτων, στο πίσω μέρος των μηχανημάτων κτλ. Επιπλέον τοποθετούνται ειδικές παγίδες ανίχνευσης με κολλητική επιφάνεια.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Η καταπολέμηση των τρωκτικών πραγματοποιείται κυρίως με την δημιουργία εξωτερικών ζωνών μυοκτονίας των χώρων που θέλουμε να επέμβουμε. Για το σκοπό αυτό, όπου επιτρέπεται και είναι ασφαλές χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί εντός των οποίων τοποθετείται σταθερά το τρωκτικοκτόνο δόλωμα. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η ελκυστικότητα του δολώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και αποφεύγεται η κατανάλωση του από ζώα τα οποία είναι εκτός του φάσματος καταπολέμησης. Επιπλέον στα πλαίσια της πρόληψης από την κατανάλωση των δολωμάτων ανιχνεύουμε την ύπαρξη του πληθυσμού.
Για την αντιμετώπιση και την ανίχνευση των τρωκτικών αρχικά θα ενταχθούν οι ήδη υπάρχοντες δολωματικοί σταθμοί. Σε κάθε εφαρμογή θα πραγματοποιείται έλεγχος των δολωματικών σταθμών, αποκατάσταση των τρωκτικοκτόνων και αλλαγή αυτών, εφόσον απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιούνται κατά περιόδους δολώματα διαφορετικών δραστικών ουσιών, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της ανθεκτικότητας των πληθυσμών.
Το πιστοποιητικό εφαρμογής μυοκτονίας συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση περιγραφής των καταναλώσεων των δολωμάτων των αντίστοιχων αριθμημένων δολωματικών σταθμών.
Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα κρίνονται αναγκαία τα παρακάτω:

  • Τοποθέτηση stop στα κάτω μέρη των πορτών που επικοινωνούν με τους εξωτερικούς χώρους.
  • Κλείσιμο με σιλικόνη ή πολυουρεθάνη ή τσιμέντο ενδεχομένων ανοιχτών σημείων που επικοινωνούν με τον εξωτερικό χώρο.
  • Σχολαστικός έλεγχος στα εισερχόμενα υλικά συσκευασίας.
  • Οι κάδοι των σκουπιδιών σας που απορρίπτονται τρόφιμα θα πρέπει να έχουν καπάκι να κλείνουν άμεσα και να ξεπλένονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιείται ψεκασμός των επιφανειών που συχνάζουν (πράσινα μέρη, εξωτερικές επιφάνειες) με εγκεκριμένα ακμαιοκτόνα σκευάσματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με προνυμφοκτόνα σε λιμνάζοντα ύδατα. Οι ενέργειες αυτές δύναται να οδηγήσουν σε μία σημαντική μείωση του πληθυσμού των ιπτάμενων αυτών εντόμων.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα (μείωση κοντά στο 60-80% του πληθυσμού) τα έχουμε συνήθως τις δεκαπέντε πρώτες μέρες μετά τον ψεκασμό και απαιτούνται συχνές επαναλήψεις. Σε περίπτωση που σε κάποιο σημείο του χώρου εμφανιστούν μετά την εφαρμογή λιμνάζοντα ύδατα και δεν απομακρυνθούν, αυτομάτως υποβαθμίζεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων της εφαρμογής.
Είναι σημαντικό, ανεξάρτητα από την καταπολέμηση των κουνουπιών με χημικά μέσα να τηρούνται τα ατομικά μέτρα προστασίας και πρόληψης για την παρεμπόδιση της αναπαραγωγής τους σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).